За родители

Уважаеми родители, представете си колко хубаво ще бъде вместо Вие да убеждавате децата си, че трябва да харесват математиката и искат да се занимават с нея, предизвикате тях да започнат да убеждават вас за същото...
А какво ще кажете за английският език, подготвени ли са достатъчно?  А Вие?... В такъв случай сега  имате възможността да научите английски език в удобна за вас форма.

Решението с подпомагането за обучението на децата, като не се разчита само на училищната подготовка, е универсално по цял свят. Наличието на различни школи и занимални не са нещо ново, а утвърден метод за по-успешно усвояване на учебният материал.

Очаквани ползи и резултати от индивидуално обучение:

 • Удовлетвореност от повишеното желание към математиката.
 • Повишена езикова култура.
 • Всекидневно надграждане и утвърждаване на знанията и увереността на детето.
 • Мащабен поглед към математиката - решаване на задачи по различни начини.
 • Повишаване на интереса и успеха в училище.
 • Избягване на стреса при изпитване и оценяване.
 • Социализиране и засилване на умението за общуване.
 • Успешна подготовка за кандидатстване.


Очаквани ползи и резултати от занималня:

 • Удовлетвореност от вярно написаните домашни, които детето разбира.
 • Засилване на спортният дух с всекидневно спортуване за здраве и забавление.
 • Повишаване на увереността и желанието да покаже знания в училище и избягване на притеснението от изпитване пред другите деца.
 • Умения за поставяне на цели и фокусиране върху тях, за да се избегне максимално разсейването.
 • Засилена подготовка за математически състезания.
 • Социализиране и засилване на адекватността при общуването.
 • Обогатяване на музикалната и езикова култура