Обучение


Училищна занималня - 250 лв. на месец при записване през септември
Среден успех от 2018 Отличен 5, 57
Вземане и водене на децата от :
36 СУ , 142 СУ, 34 ОУ , 2 СУ
Групи от 6 деца
Подготовка и проверка на всяко едно дете по всички предмети от училищната програма.
Подготовка за външно оценяване 4 кл.
от 08:00 до 13:00 или от 13:00 до 18:00

Допълнителни уроци за надграждане на учебния материал.

Математика, български, английски или немски език :
един път седмично 60 лв.
два пъти седмично 100 лв.
Подготовка по математика за кандидатстване след 4-ти клас и математически състезания.

                                                            
Септемврийски интензивен  преговор на материала по математика и БЕЛ от 2 ри до 8 клас.

От 9 до 13 септември (30 часа - 5 дни по 3 часа на предмет)
220 лв. 

Всички записани  седмокласници  ползват допълнителна отстъпка от 5 % от целогодишните курсове за подготовка НВО и кандидатстване след 7 кл. за учебната 2019/2020г.Курс по Математика и БЕЛ  за 4 и 7 клас през учебната 2019-2020г.

Подготовка за НВО и кандидатстване в СМГ, ПЧМГ, езикови гимназии и елитни училища.


 Курсът стартира на 28.09 2019г. и продължава до началото на изпитните дати.
 Ще се провежда във всеки от дните - събота, неделя и вторник 
 (без официалните празници и ваканциите)


Всеки ученик може да избере два от дните , в които да идва :

Събота от 9 до 12.30ч.
Неделя от 15 до 18.30ч.
Вторник от 9 до 12.30ч. или от 15:00 до 18.30ч.
Ако има поне 6 деца, които искат друг ден или час, се формира нова група.

Цените до 10 септември за курса, включващ общо 256 ч. по двата предмета, са :

1600 лв еднократно плащане или 3 вноски по 580лв. 

за деца - посещавали Матталант -
1400 лв. еднократно плащане или 3 вноски по 520 лв.

Цените за кура, включващ ЕДИН предмет -128 часа, са :

900 лв. еднократно плащане или 3 вноски по 340 лв.


за деца - посещавали Матталант -
780 лв. еднократно плащане или 3 вноски по 300 лв.

Всички необходими материали плюс 5 пробни изпита за всеки предмет са вклчючени в цената.


Математика


Цени за едномесечно обучение

Подготовка по математика от 1 до 10 клас


Английски език:
Индивидуално обучение:
Пакет 10 уч.часа 150 лв.
Пакет 20 уч.часа 270 лв.
Полуиндивидуално и групово обучение се извършват по график и цената е в зависимост от нивото и вида на предлаганото обучение.

Училищна занималня - 250 лв. на месец при записване през септември
Среден успех от 2017 Отличен 5, 57
Вземане и водене на децата от :
36 СУ , 142 СУ, 34 ОУ , 2 СУ
Групи от 6 деца
Подготовка и проверка на всяко едно дете по всички предмети от училищната програма.
Подготовка за външно оценяване 4 кл.
от 08:00 до 13:00 или от 13:00 до 18:00

Допълнителни уроци за надграждане на учебния материал.

Математика, български, английски или немски език :
един път седмично 60 лв.
два пъти седмично 100 лв.
Подготовка по математика за кандидатстване след 4-ти клас и математически състезания.

Целодневна лятна занималня с за деца от 5 до 12 години с включена математика или език по избор
600 лв. за месец или 160 лв. за седмица.
(Вижте клиповете ни в YouTube)
  Ползите за вашето дете
.Ние ще създадем в него любов към
мтематиката.
.Ще развиваме паметта и
концентрацията.
.Ще го нучим на логическите принципи
без значение от възраста му.
.Ще развием пространственото му
мислене
.Ще се нучи на симетрия.
.Ще си представя и рисува огледлни
образи във всички посоки

.
.Ще решаваме задачи необходими за

кандидатстване в СМГ, ПЧМГ, НУКК,
Шилер, Луис Карол.

Принципи и правила

Математика /Английски език- деца:

На базата на подробни тестове се определя нивото на ученика, а оттам и индивидуална програма съобразена със степента на интелектуалното развитие и достигнатото нивона всяко отделно дете. Тя дава възможност то да изгради мисленето си и разбирането на основни идеи по начин, който е логичен и достъпен за него. Отчитайки изискванията, поставени от възрастта и класа, го подкрепяме и да надскочи нивото си.
Английски език за възрастни:
Възрастните полагат тест за определяне нивото по английски език и/или събеседват на място със специалист.
В Матталант не пишем оценки, но всеки родител може да научи и види прогреса на детето си. Това е и  начина да избегнем огромният капан, в който учениците се поставят и то не само от учителите и родителите, а и от самите себе си, а именно - да се сравняват с другите деца. Децата са различни. Всяко едно от тях е една малка, несравнима с останалите вселена. Едни деца умеят да се самомотивират, други са просто бързи и темпераментни, има и такива, които решават бавно, но уникално, а има и много други..., има  даже и такива, които могат всичко, но дори и те - хвалени, че са най-добрите, не използват максимално възможностите си и не разбират  колко точно са добри !
. Уроците по английски език освен индивидуално могат да включват и полуиндивидуално обучение от 2 до 3 деца/възрастни с цел да подтикнем децата/възрастните да общуват на новия език.