Обучение


Индивидуални уроци по:
Математика
Български език и Литература
Английски език
1 час - 50 лв.
2 последователни часа - 80 лв.
Училищна занималня -
300 лв. на месец 1-4 клас
350 лв. на месец 5-6 клас
при записване до 20 септември
Среден успех от 2019 Отличен 5, 57
Среден успех 2020 Отличен 5,53
Вземане и водене на децата от :
36 СУ , 142 СУ, 34 ОУ , 2 СУ
Групи от 6 деца
Подготовка и проверка на всяко едно дете по всички предмети от училищната програма.
Подготовка за външно оценяване 4 кл.
от 08:00 до 13:00 или от 13:00 до 18:00

Допълнителни уроци за надграждане на учебния материал по време на занималнята.

Математика, български или английски език :
един път седмично 90 лв.
два пъти седмично 150 лв.
Подготовка по математика за кандидатстване след 4-ти клас и математически състезания.

                                                            
Септемврийски интензивен  преговор на материала по математика и БЕЛ от 2 ри до 8 клас.

От 9 до 13 септември (30уч. часа - 5 дни по 3 часа на предмет)350 лв. 

Всички записани  седмокласници  ползват допълнителна отстъпка от 5 % от целогодишните курсове за подготовка НВО и кандидатстване след 7 кл. за учебната 2023/2024г.Курс по Математика и БЕЛ  за 4 и 7 клас през учебната 2023-2024г.

Подготовка за НВО и кандидатстване в СМГ, ПЧМГ, езикови гимназии и елитни училища.


 Курсът стартира на 30.09 2023г. и продължава до началото на изпитните дати.
 Ще се провежда във всеки от дните - събота, неделя и вторник 
 (без официалните празници и ваканциите)


Всеки ученик може да избере два от дните , в които да идва :

Събота от 9 до 12.30ч.
Неделя от 15 до 18.30ч.
Вторник от 9 до 12.30ч. или от 15:00 до 18.30ч.
Ако има поне 6 деца, които искат друг ден или час, се формира нова група.

Цените до 10 септември за курса, включващ общо 256 ч. по двата предмета, са :
... лв еднократно плащане или 3 вноски по ...лв. 

за деца - посещавали Матталант -
... лв. еднократно плащане или 3 вноски по ... лв.

Цените за кусра, включващ ЕДИН предмет -128 часа, са :

... лв. еднократно плащане или 3 вноски по ...лв.


за деца - посещавали Матталант -
... лв. еднократно плащане или 3 вноски по ... лв.

Всички необходими материали плюс 5 пробни изпита за всеки предмет са вклчючени в цената.


Целодневна лятна занималня с за деца от 5 до 12 години с включена математика или език по избор
600 лв. за месец или 160 лв. за седмица.
(Вижте клиповете ни в YouTube)
  Ползите за вашето дете
.Ние ще създадем в него любов към
мтематиката.
.Ще развиваме паметта и
концентрацията.
.Ще го нучим на логическите принципи
без значение от възраста му.
.Ще развием пространственото му
мислене
.Ще се нучи на симетрия.
.Ще си представя и рисува огледлни
образи във всички посоки

.
.Ще решаваме задачи необходими за

кандидатстване в СМГ, ПЧМГ, НУКК,
Шилер, Луис Карол.

Принципи и правила

Математика /Английски език- деца:

На базата на подробни тестове се определя нивото на ученика, а оттам и индивидуална програма съобразена със степента на интелектуалното развитие и достигнатото нивона всяко отделно дете. Тя дава възможност то да изгради мисленето си и разбирането на основни идеи по начин, който е логичен и достъпен за него. Отчитайки изискванията, поставени от възрастта и класа, го подкрепяме и да надскочи нивото си.
Английски език за възрастни:
Възрастните полагат тест за определяне нивото по английски език и/или събеседват на място със специалист.
В Матталант не пишем оценки, но всеки родител може да научи и види прогреса на детето си. Това е и  начина да избегнем огромният капан, в който учениците се поставят и то не само от учителите и родителите, а и от самите себе си, а именно - да се сравняват с другите деца. Децата са различни. Всяко едно от тях е една малка, несравнима с останалите вселена. Едни деца умеят да се самомотивират, други са просто бързи и темпераментни, има и такива, които решават бавно, но уникално, а има и много други..., има  даже и такива, които могат всичко, но дори и те - хвалени, че са най-добрите, не използват максимално възможностите си и не разбират  колко точно са добри !
. Уроците по английски език освен индивидуално могат да включват и полуиндивидуално обучение от 2 до 3 деца/възрастни с цел да подтикнем децата/възрастните да общуват на новия език.