Обучение


От тази учебна година деца и възрастни могат да изучават български, английски, немски, френски и  гръцки език в нашия учебен център! 

Записване

Направете заявка на 0897 708 866 за уроци по математика или избран език за деца/възрастни  и ние ще ви поканим в удобно за Вас и нас време.Принципи и правила

Математика /Английски език- деца:

На базата на подробни тестове се определя нивото на ученика, а оттам и индивидуална програма съобразена със степента на интелектуалното развитие и достигнатото нивона всяко отделно дете. Тя дава възможност то да изгради мисленето си и разбирането на основни идеи по начин, който е логичен и достъпен за него. Отчитайки изискванията, поставени от възрастта и класа, го подкрепяме и да надскочи нивото си.
Английски език за възрастни:
Възрастните полагат тест за определяне нивото по английски език и/или събеседват на място със специалист.
В Матталант не пишем оценки, но всеки родител може да научи и види прогреса на детето си. Това е и  начина да избегнем огромният капан, в който учениците се поставят и то не само от учителите и родителите, а и от самите себе си, а именно - да се сравняват с другите деца. Децата са различни. Всяко едно от тях е една малка, несравнима с останалите вселена. Едни деца умеят да се самомотивират, други са просто бързи и темпераментни, има и такива, които решават бавно, но уникално, а има и много други..., има  даже и такива, които могат всичко, но дори и те - хвалени, че са най-добрите, не използват максимално възможностите си и не разбират  колко точно са добри !
. Уроците по английски език освен индивидуално могат да включват и полуиндивидуално обучение от 2 до 3 деца/възрастни с цел да подтикнем децата/възрастните да общуват на новия език.

Математика


Цени за едномесечно обучение

Подготовка по математика от 1 до 10 клас


 10 уч. часа - 160 лв

20 уч. часа 300 лв
1- посещение 2 уч. часа 35 лв
Цената на подготовката по математика за кандидат-студенти се определя след решаването на тест от ученика.

Английски език:
Индивидуално обучение:
Пакет 10 уч.часа 150 лв.
Пакет 20 уч.часа 270 лв.
Полуиндивидуално и групово обучение се извършват по график и цената е в зависимост от нивото и вида на предлаганото обучение.

Занималня - 250 лв. на месец
Среден успех от 2017 Отличен 5, 57
Вземане и водене на децата от :
36 СУ , 142 СУ, 34 ОУ , 2 СУ
Групи от 6 деца
Подготовка и проверка на всяко едно дете по всички предмети от училищната програма.
Подготовка за външно оценяване 4 кл.
от 08:00 до 13:00 или от 13:00 до 18:00

Допълнителни уроци за надграждане на учебния материал.

Математика, български, английски или немски език :
един път седмично 60 лв.
два пъти седмично 100 лв.
Подготовка по математика за кандидатстване след 4-ти клас и математически състезания.

Целодневна лятна занималня с за деца от 5 до 12 години с включена математика или език по избор
600 лв. за месец или 160 лв. за седмица.
(Вижте клиповете ни в YouTube)
  Ползите за вашето дете
.Ние ще създадем в него любов към
мтематиката.
.Ще развиваме паметта и
концентрацията.
.Ще го нучим на логическите принципи
без значение от възраста му.
.Ще развием пространственото му
мислене
.Ще се нучи на симетрия.
.Ще си представя и рисува огледлни
образи във всички посоки

.
.Ще решаваме задачи необходими за

кандидатстване в СМГ, ПЧМГ, НУКК,
Шилер, Луис Карол.